ANBI-verklaring

ANBI:

Omdat de voedselbank door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling, is uw gift aftrekbaar voor de belastingen.

 
Onderstaand vindt u de financiële verantwoording van het boekjaar 2016 van de St. Voedselbank Steunpunt Losser:              
                       
Financieel Overzicht 2016.
                       
Eindbalans   2016                
                       
Inventaris      9.024,50              
Koelauto      6.500,00              
Kas      -                
Reserverekening    8.628,66              
Lopende rekening    2.846,29              
                       
                       
  Totaal    26.999,45              
                       
                       
Resultaten Rekening 2016                
                       
Inkomsten         Uitgaven          
Ontvangen donaties    1.120,00   Auto brandstoffen  1.297,46    
Giften      3.677,66   Huur    9.730,80    
Voedselbank Nederland   1.000,00   Afval stort kosten  401,20    
Subsidie Gemeente    10.000,00   Schoonmaak kosten 631,62    
Rente opbrengst Bank    41,43   Huisvestings kosten  614,16    
            Motor rijtuigen belas  2.148,00    
Sponsoring         Kosten koelauto ver etc  1.894,54    
Verzekering Koelauto 1500,00     Telefoon kosten  2.245,75    
Motorrijtuigen belasting 2240,00     Verzekeringen  1.756,72    
Verhuiskosten 2015 2500,00     Bestuurskosten  469,69    
            Bankkosten  128,36    
            Kantoor kosten drukwerk  251,97    
    6240,00 6240,00   Algemene kosten  195,23    
            Geoormerkte gelden  1.550,00    
            Kosten vrijwilligers  829,60    
            Rente kosten bank  2,62    
                       
                       
                       
                       
       22.079,09          24.147,72   2068,63
                       
                       
                       
                       

Share our website