ANBI-verklaring

ANBI:

Omdat de voedselbank door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling, is uw gift aftrekbaar voor de belastingen.

 
Onderstaand vindt u de financiële verantwoording van het boekjaar 2017 van de St. Voedselbank Steunpunt Losser:              
                       
Financieel Overzicht 2017.
 
St. Voedselbank Steunpunt Losser                
                       
Financiëel Overzicht 2017
                       
Eindbalans   31-12-17                
                       
Inventaris      8.024,50               
Koelauto      5.000,00               
Kas      -                 
Reserverekening    9.038,25               
Lopende rekening    354,96               
                       
                       
  Totaal    22.417,71               
                       
                       
Resultaten Rekening   31-12-17                
                       
Inkomsten         Uitgaven        
Ontvangen donaties    2.365,00    Auto brandstoffen  1.608,04     
Giften      5.003,88    Huur    9.935,16     
Voedselbank Nederland    1.000,00    Afval stort kosten  503,70     
Subsidie Gemeente    10.000,00    Schoonmaak kosten  1.008,58     
Rente opbrengst Bank    9,59    Huisvestings kosten  882,36     
            Motor rijtuigen belas  2.128,00     
Sponsoring         Kosten koelauto  1.025,92     
Verzekering Koelauto 1960     Telefoon kosten  989,65     
Motorrijtuigen belasting 2224     Verzekeringen  1.959,72     
            Bankkosten  130,57     
            Kantoor kosten drukwerk  349,58     
    4184  4.183,72    Algemene kosten  2.497,69     
            Geoormerkte gelden  1.425,00     
Resultaat tekort    2.081,74    Kosten vrijwilligers  183,81     
            Reiskosten vergoeding  16,15     
                       
                       
                       
                       
       24.643,93         24.643,93     
                       
                       

 
                       
                     
                       

Share our website