Aanvragen

Het aanvragen van een voedselpakket 

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u het hiervoor bestemde aanvraagformulier voedselpakket invullen.

Formulier voor voedselpakket

Het aanvraagformulier kan aan de hulpverlener van het maatschappelijk werk, de stadsbank of een andere hulpverlenende instantie worden gevraagd.

  • Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website.
  • Het aanvraagformulier kan rechtstreeks bij het secretariaat van de voedselbank worden aangevraagd.
  • Het  aanvraagformulier kan men nu ook online invullen en direct versturen.

Aanvragen voedselpakket

Voor het aanvragen van een voedselpakket hebt u 2 formulieren nodig. Deze formulier kunt u downloaden van onze website. Na invulling moeten deze 2 formulieren bij ons worden ingeleverd. Het is aan te bevelen een kopie voor uzelf te maken.

Formulier downloaden

Het aanvraagformulier voor voedselhulp is beschikbaar via de website. Het formulier bestaat uit twee pagina's:
pagina 1 betreft de personalia en
pagina 2 betreft de financiële gegevens die ingevuld moeten worden door de hulpverlener.

aanvraagformulier (personalia)
aanvraagformulier (financiële gegevens)

Invullen van formulieren

Neem hiervoor de financiële gegevens mee naar de hulpverlener en vul samen het aanvraagformulier in. Vul het zo compleet mogelijk in. De hulpverlener is medeverantwoordelijk voor de juiste gegevens.

Stuur het formulier op naar het volgende adres: 

Cliëntencommissie Voedselbank Losser
Postbus 12
7580 AA Losser

Aanmelden per e-mail

Wie niet bij een hulpverleningsinstantie bekend is kan zichzelf per e-mail aanmelden:

Stichting Voedselbank Steunpunt Losser  

In het formulier moeten naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager worden vermeld en een korte vermelding van de reden van aanvraag.

Wanneer dit ontvangen is wordt door de commissie Intake en Cliënten van de voedselbank contact met u opgenomen. Vervolgens wordt bekeken hoe de inkomenstoets kan worden uitgevoerd. Indien u de gegevens zelf invult verzoeken wij u kopieën van de bankafschriften van de laatste 2 maanden mee te sturen.

Wie niet de beschikking heeft over e-mail kan telefonisch contact opnemen met de commissie Intake en Cliënten  .

Wanneer wordt uw aanvraag in behandeling genomen?

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door de commissie Intake en Cliënten van de Voedselbank. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de beslissing van de Voedselbank. 


Share our website