Sponsoren

Financiële bijdragen

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat onkostenposten om de organisatie draaiende te houden. Denk alleen al aan het ophalen, (gekoeld) opslaan en distribueren van het voedsel. Maar er zijn ook kosten voor huisvesting, energie, telefoon, verzekeringen enzovoorts. Al deze kostenposten betekenen dat de exploitatiekosten van onze organisatie en activiteiten momenteel ongeveer € 4,- per voedselpakket bedragen. Elke financiële bijdrage is dan ook van harte welkom!
Wilt u ook sponsor worden van de Voedselbank dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: 
bestuur@voedselbanklosser.nl.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
 

Helpt u mee?

U kunt de voedselbank Losser ook financieel steunen door een gift over te maken op Bankrekeningnummer (IBAN) NL12RABO0159036674 Rabobank te Losser t.n.v. de Stichting Voedselbank Losser. In overleg kan uw donatie een concrete bestemming krijgen, maar ook algemene donaties zijn zeer welkom. Indien gewenst wordt uw naam als sponsor od donateur op de website vermeld.

ANBI

Omdat de voedselbank door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling is uw gift aftrekbaar voor de belastingen!
Voor de financiële verantwoording: zie 'Over ons' en dan 'ANBI-verklaring'.

Voedsel doneren door bedrijven

Heeft u als producent of winkelier producten die u niet meer kunt of wilt verkopen omdat de verpakking niet in orde is od omdatr de houdbaarheidsdatum te dichtbij is? Blijft u zitten met restpartijen omdat u overgaat op een ander assortiment? De Voedselbank Losser is constant op zoek naar levensmiddelen en aanverwante dagelijkse boodschappen om de voedselpakketen te kunnen samenstellen. Wij kunnen uw restpartij daarom goed gebruiken.

Neem contact op met ons op  en bel 06 - 41061771 of mail naar info@voedselbanklosser.nl

Kostenbesparing

Als u levensmiddelen doneert aan de voedselbank, bespaart u daarmee in één keer op kosten voor zowel de afvoer als de vernietiging van voedsel. DE voedselbank beschikt namelijk over een iegen koelwagen. Wij halen de voedingsmiddelen daarom zonder problemen bij u op. Tegelijkertijd helpt u onze cliënten enorm. Meewerken aan de voedselbank levert u bovendien de nodige goodwill op van uw relaties en werknemers! Wilt u meer weten over voedseldonatie? Wij leggen u graag uit hoe een en ander in z'n werk gaat.

Bel 06- 41061771 of stuur een e-mail naar info@voedselbanklosser.nl

Particulieren en organisaties

Bijdragen van particulieren of organisaties zijn uiteraard ook van harte welkom. Als u producten wilt doneren, dan zijn wij het meest gebaat bij de dagelijkse boodschappen zoals, koffie, thee, suiker, houdbaar broodbeleg, groente/vlees/fruit in blik, saus, rijst, en macaroni.
U kunt de producten brengen naar de voedselbank in Losser: elke vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur aan De Zoeker Esch 2F.
Gaat het om grotere hoeveelheden? Dan halen wij deze graag bij u op met onze bestelwagen.
Bel dan naar 06-41061771 of stuur een e-mail naar: info@voedselbanklosser.nl

Voedselveiligheid

Wij houden ons aan de richtlijnen voor voedselveiligheid van de Voedsel- en Warenautoriteit. Hieronder valt bijvoorbeeld het 'gelsoten houden van de koudeketen' en het 'omgaan met de houdbaarheid van producten'. Producten zijn echter vaak veel langer houdbaar dan op de verpakking staat vremeld. De Keuringsdienst van Waren heeft bepaald welke levensmiddelen zonder gevaar voor de gezondheid kunnen worden gebruikt na de houdbaarheidsdatum. Om deze lijst van levensmiddelen te kunnen lezen heeft u het gratis softwareprogramma Adobe Reader nodig.
Wilt u meer weten over de regels vande Voedxel- Warenautoriteit voor voedselbanken? Raadpleeg dan www.nvwa.nl en zoek op 'charitatieve instellingen'.


Share our website